Regulamin strony

Regulamin strony ForbiddenSeek.com.pl jest do Waszej dyspozycji. Został utworzony dla pewnego porządku i w celach organizacyjnych.


Regulamin strony ForbiddenSeek.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz stosowanie się do jego postanowień.

1. Autorem treści strony „ForbiddenSeek.pl” i właścicielem jest “ForbiddenSeek.com“.

2. Kontakt:

z autorami następuje poprzez e-mail:

contact@forbiddenseek.pl

contact@forbiddenseek.com

3. Powstałe na stronie teksty stanowią własność intelektualną Autorów, powstałą w oparciu o ich zainteresowania twórcze, związane z tworzeniem treści.

4. Administratorem bazy jest ForbiddenSeek.pl.

5. Administrator nie przetwarza danych osobowych i wskazuje źródła podawanych informacji.

6. Administrator wykorzystuje własne zdjęcia lub zdjęcia oparte na publicznej licencji.

7. Zdjęcia i materiały wykorzystane na stronie, podawane są ze wskazaniem źródła lub oparte zostały na otwartej i publicznej licencji, a ich wykorzystanie jest dopuszczone przez prawo i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

8. Materiały związane z treścią, a wprowadzone na stronie stanowią własność intelektualną autorów i są objęte prawem autorskim.

9. Wykorzystywanie materiałów może nastąpić ze wskazaniem źródła w przypisie.

10. Zabrania się kopiowania i przedrukowywania treści bez zgody Autorów.

11. Treści obrażające, a zawarte w komentarzach będą usuwane.

12. Administrator komentarzy jest ForbiddenSeek.pl. Administrator nie wyklucza, że w treści mogą pojawić się błędy, ale nie stanowią one merytorycznego odniesienia do żadnej dyskusji, po zauważeniu zostaną natychmiast usunięte. W przypadku zauważania błędu prosimy o zgłoszenie na adres e-mail: contact@forbiddenseek.pl

13. Administrator usunie komentarze stanowiące “Fejk” oraz obrazę lub niezwiązane z treścią merytoryczną, bez wskazania przyczyny.

14. Strona odzwierciedla poglądy autorów, oparte na pracy oraz zdobytym doświadczeniu, a także ukazuje analizy związane z procesami historycznymi, kulturowymi, gospodarczymi, itd.

15. Strona stanowi część portalu przynależnego do ForbiddenSeek.com.

16. Kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zgody ForbiddenSeek.com zabronione.

17. O zgodę można wystąpić pisząc na mail: contact@forbiddenseek.com

18. W przypadku cytowania, prosimy o wskazywanie źródła.

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt

Privacy policy

Forbidden Seek po angielsku

Opinie po polsku

Galeria Forbidden Seek